Asamblea Ordinaria, 29 Decembro 2012

ASAMBLEA ORDINARIA 

SÁBADO 29 DE DECEMBRO DO 2012

LUGAR: ESCOLA DO CAMPO

1ª CONVOCATORIA: 16:00

2ª CONVOCATORIA: 16:30

no local social da Rúa de Loureiro.

 

 

ORDE DO DÍA:

  • Lectura e aprobación da acta anterior
  • Informe anual do estado de contas.
  • Informe anual de actividades.
  • Informe da situación xurídica.
  • Debate sobre o futuro da Asociación.
  • Rogos e preguntas.

 

*Acéptanse suxerencias para a orde do día. Comunicar a calquer membro da xunta directiva antes do 25 de decembro.

Coordinadora Incineradoradora no IRIXO, NON.

 

This entry was posted in Incineradora. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *